Home is Within Yourself

Nasa Iyong Sarili ang Tahanan

Ikaw ang iyong tahanan. Ang tahanan ay hindi isang lokasyon, ito ay nasa loob ng iyong sarili upang malaman na ikaw ay kabilang.

Isa sa pinakamatinding hamon ko sa buhay ay ang pagtagumpayan ang pakiramdam na wala akong pag-aari kahit saan. Sa murang edad, naniniwala na ako na kapag 18 anyos na ako, magiging masaya na ako. Aalis ako sa aking maliit na bayan at pupunta sa kolehiyo upang makahanap ng kapayapaan at kasiyahan. Oo, nakaranas ako ng matinding kagalakan noong kolehiyo. Gayunpaman, hindi nawala ang sakit at kahungkagan sa aking puso. Ang aking bagong kapaligiran ay nagbigay lamang sa akin ng pagkakataong paginhawahin ang aking kaluluwa.

Lumipat ako ng maraming beses noong kolehiyo. Lumipat pa ako sa Timog sa isang punto. Nagpalipat-lipat ako kaya binansagan ako ng ilan sa aking mga kakilala bilang isang grass hopper. Nasa lahat ako at wala kahit saan.

Ako ngayon ay 27 taong gulang at ngayon ko lang naiintindihan na ang aking tahanan ay para sa aking sarili. Madaling sabihin at isulat, ngunit ang tunay na paniwalaan at pagyamanin ang paniniwalang iyon ay napatunayang napakahirap.

Kung nakakarelate ka sa mga sinasabi ko, sana makahanap ka rin ng kapayapaan sa sarili mo.

Fluid 100 Watercolor na Papel:
Cold Press Finish, 100% Cotton, 9x12 inches, 300lb./640gsm


Daniel Smith Extra Fine Watercolors:
Payne's Gray, French Ultramarine, Burnt Sienna


Winsor at Newton Gouache:
Zinc White


Coliro Pearlcolors:
Stardust M021


Silver Black Velvet Brushes:
Round 8” at 1/2”
Flat 1/2”


Staedtler:
Mars Plastic Combi


Prismacolor:
Turkesa 2262 HB


Linda Schauble:
Blueberry Watercolor Cup at Palette

Artist:

Sulamita Reece

Ang likhang sining ay inspirasyon ni Karen Rice

Back to blog

Leave a comment