Dreams of Tomorrow

Mga Pangarap ng Bukas

Madalas pinagsasama-sama ng kagandahan ang mga tao.

Ito ay isang mahabang taglamig sa taong ito. Karaniwang hindi nakikita ang maraming tao na naglalakad sa paligid ng bayan. Ang taglamig sa Cordova ay napakatahimik at maaaring maging malungkot kung ang isang tao ay hindi gustong makipagsapalaran sa lamig. Nang ang hilagang mga ilaw ay lumiwanag sa kalangitan, ang aming maliit na bayan ay biglang nabuhay muli. May mga grupo ng mga tao sa mga lansangan at mga sasakyan na nagmamaneho sa lahat ng kalsada. Ilang sandali pa, parang tag-init.

Papel

Fluid 100 Cold Press Finish, 6x8 pulgada, 300lb

Mga brush

Silver Black Velvet Round 6"

Silver Black Velvet Round 4"

Silver Black Velvet Round 2"

Mga Watercolor at Gouache

Winsor at Newton Designers Gouache: Zinc White

Coliro Pearlcolors: Apple Green M020

Daniel Smith Extra Fine Watercolors: Lunar Black, Payne's Gray, Raw Sienna, Prussian Blue, Cobalt Blue, Manganese Blue Hue, Green Gold, Hansa Yellow Light

Mga kredito

Artist: Shulammite Reece

Sanggunian sa larawan na kinunan ng artist

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.