Blue Bells

Mga Blue Bells

Habang ipinipinta ko ito at pinagnilayan sa huling dalawang taon ng aking buhay, ipinakita sa akin na wala talagang sa atin. Ang lahat ay regalo mula sa Diyos. Ang pag-alala dito ay nagpapanatili sa akin na maging mapagpakumbaba at nagpapasalamat araw-araw.

Mayroon bang anumang bagay na napagtanto mo kamakailan?

Papel
Fluid 100 Cold Press 300lb, 6x8in

Mga brush
Princeton Aqua Elite Oval Wash ¾”
Princeton 30050R Round 0
Princeton 3050FB Mini-detailer Filbert 2
Winsor at Newton Professional Watercolor Sable One Stroke 13mm1/2”

gouache
Winsor at Newton Designer Gouache: Burnt Sienna, Brilliant Yellow, Opera Rose, Phthalo Blue, Zinc White

Mga kredito
Artist: Shulammite Reece
Inspirasyon: Blue Bells ni Grahame Booth

Back to blog

Leave a comment